1. WELKOM
 2. FILOSOFIE
 3. WERK
 4. CONTACT
Puzzel Een puzzel uit vier stukjes die de vier verschillende onderdelen van deze site weergeven, met links. WELKOM FILOSOFIE WERK CONTACT

WELKOM

Leendert in vergadering met onherkenbare anderen.Via deze website geef ik een online presentatie van mijn werkzaamheden en vertel ik kort wat over mijzelf.

Mijn naam is Leendert van de Merbel en ik ben werkzaam als zelfstandig ondernemer in het maatschappelijke domein.

Geboren te Fijnaart in 1967, getrouwd en nu gevestigd te Amstelveen.

Na mijn middelbare school ben ik ervaringen op gaan doen met allerlei maatschappelijke activiteiten. En ik heb certificaten, diploma’s en een mastertitel behaald binnen dat maatschappelijke domein. Het fascineert mij hoe mensen zoal in het leven staan en gaan: de mensen die ik ontmoet vertellen daarover en tijdens studies keren vaak opvattingen terug die aan lijken te sluiten bij datgene waarover al in de Klassieke Oudheid werd geschreven.

In mijn werkkringen kent men mij als iemand die interesse heeft voor zijn omgeving. Ik ervaar veel toegevoegde waarde in het uitwisselen van gedachten met elkaar. Tijdens deze gesprekken heb ik aandacht voor de beleving en benader ik de situatie vanuit verschillende invalshoeken. Soms ook met humor.

Ik kijk letterlijk en figuurlijk anders naar situaties.

In 1979 begon een confrontatie met netvliesloslatingen. Dit proces heeft uiteindelijk 10 jaar geduurd en leidde tot bijna volledig verlies van gezichtsvermogen. Tijdens deze periode leerde ik praktisch om te gaan met het verlies. Ook leerde ik om op een andere manier te kijken naar sociale interacties en naar de maatschappij. Ik gebruik nu meer mijn ‘geestesoog’. Het is als met het weten wat achter je gebeurt zonder dat je in je achterhoofd ogen hebt. Je kunt die ‘wereld’ ook gewoon horen, ruiken en aanvoelen.

Wat ik mooi vind, is dat mensen vaak al tijdens het kennismakingsgesprek vergeten dat ik blind ben. ’t Ziet er even anders uit, dat wel, maar ik leef niet in een andere wereld.

Sinds 2007 werk ik onder eigen vlag.

FILOSOFIE

Rood en groen maakt geel Rode en groene cirkel die elkaar overlappen, maken samen geel.

Hieronder vertel ik concreter wat over mijn werkzaamheden, maar eerst vertel ik graag over de samenhang van het één en ander. Daarbij gebruik ik kleurensymboliek en verklaar ik enigszins mijn logo.

Bij het begrip ‘maatschappij’ gaat het meer dan bij het begrip ‘samenleving’ om de ordenende aspecten.

Als je dan denkt aan:

 

 

 1. ‘verkrijging van wijsheid’ door praktijkonderzoek,
 2. ‘negatieve invloeden verbannen’ door ervaringswerk,
 3. ‘aantrekken van succes’ door projectmanagement,
 4. ‘bescherming’ door raads-, bestuurs- en toezichthoudend werk,
 5. ‘stimuleren van de geest’ door coaching,

dan is de kleur geel niet voor niets opgenomen in mijn logo. De symboliek van de kleur geel, ontleed in vijf aspecten, is bepaald in de maatschappij en past bij mijn werkzaamheden.

In mijn vijf typen werkzaamheden vind ik voortdurend een evenwicht tussen gedrevenheid (het rode) en rustgevendheid (het groene). En als rood en groen volledig met elkaar in evenwicht zijn, zie je bij licht beide niet en zie je enkel geel.

Blauw staat voor communicatie en voor gezaghebbendheid. In mijn werk doen er de betrokkenen allen toe, hebben in essentie allen gezag en communiceren onderling. Uiteraard is iedereen anders, maar… de maatschappij dat zijn wij!

Als het rode, het groene en het blauwe volledig in evenwicht zijn, geeft dat optimale verlichting. Daarvoor dient soms met elkaar flink gepuzzeld oftewel geordend te worden.

WERK

Maar wat doe ik nou in de praktijk? Mijn werk valt op te delen in vijf gebieden: praktijkonderzoek, ervaringswerk, projectmanagement, raads-, bestuurs- en toezichthoudend werk, en coaching.

Praktijkonderzoek

Leendert interviewt iemand met opnameapparaat.

Mijn eerste opdracht voor een praktijkonderzoek werd gegeven door het Steunpunt Mantelzorg Breda in 2004. Mij werd gevraagd te onderzoeken wat mantelzorgers vonden van de dienstverlening en of de mantelzorgers aanbevelingen hadden. Vanuit het kantoor van de thuiszorgorganisatie, waartoe het steunpunt behoorde, belde ik honderden mantelzorgers. De vele telefonische interviews leverden mij een beeld op van de bevindingen van mijn onderzoekspopulatie en daarover bracht ik een rapport uit.

Opdrachtgevers kunnen verschillende onderzoeksvragen hebben. Daarom kan gekozen worden uit verschillende onderzoekstrategieën, zoals ontwerp, evaluatie en benchmarking. Bij een actieonderzoek in 2012 merkte ik dat ik het prettig vond om interactief onderzoek te verrichten. Ik gebruikte methoden waarbij ook bij de data-analyse mensen uit de praktijk betrokken waren.

Praktijkonderzoek dient aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op theorievorming. In aanvulling op wat ik leerde tijdens mijn masteropleiding, heb ik mij nader verdiept in de wetenschapsleer. Juist omdat het bij praktijkonderzoek maatwerk is, vind ik het belangrijk overzicht te hebben van ‘onderzoeksland’. Nu bij mijn promotieonderzoek blijf ik dan ook mij her en der oriënteren.

Praktijkonderzoek leidt in allerlei opzichten tot verkrijging van meer wijsheid.

Ervaringswerk

Leendert met hond, stok en braille boek.

Ieder mens is uniek en iedereen heeft dan ook zijn of haar eigen levensverhaal. Ik kreeg zelf vanaf mijn twaalfde levensjaar netvliesloslatingen en daardoor werd ik geconfronteerd met allerlei bijzondere ervaringen.

Door het hebben van die ervaringen en vanwege mijn opleiding kan ik nu fungeren als ervaringswerker oftewel als professioneel ervaringsdeskundige.

Taken van een ervaringswerker zijn bijvoorbeeld:

 1. Peer support oftewel het bijstaan van lotgenoten;
 2. Vertellen in een boek over het werken met een geleidehond;
 3. Gastles geven in het beroepsonderwijs, opdat aanstaande beroepsfunctionarissen worden voorbereid op het werken met diversiteit in de samenleving;
 4. Informatie verstrekken aan beleidsmakers;
 5. Testen van producten en daarover rapporteren;
 6. Belangen behartigen in cliëntenraden of toezicht houden binnen organisaties die waarde hechten aan diversiteit en sociale inclusie.

Een negatieve benadering: een blind persoon kan iets niet, dus die negeren we daarom.

Een positieve benadering: een blind persoon heeft allerlei mogelijkheden en kijkt op een eigen manier naar de samenleving, waardoor deze ons leven kan verrijken.

Projectmanagement

Collage van krantenartikelen over Leendert, geen leesbare tekst

Ik was initiatiefnemer en (mede)manager van diverse projecten. Vaak ging het daarbij om oprichtingsactiviteiten, waarna dan het beheer van de activiteit door mij werd overgedragen. Ook heb ik voortdurend op zichzelf staande projecten.

Een project waarbij ik regelmatig geïnterviewd werd voor media betrof aanpassing van de tuin in verband met lichamelijke beperking.

Aanvankelijk leerde ik projectmanagement in de praktijk, maar dankzij cursussen aan de Open Universiteit en training op het gebied van projectmanagement tijdens een masteropleiding verkreeg ik ook inzicht in theorieën over projectmanagement. Bij voorkeur werk ik nu graag met de methode Projectmatig Creëren (PmC). Projectmatig Creëren is een vorm van ‘interactief werken’ en bij het werken met mensen die allemaal uniek zijn en hun eigen kernkwaliteiten hebben. Het trekt succes aan.

Raads-, bestuurs- en toezichthoudend werk

Voordat ik in 2007 met mijn werkzaamheden onder eigen vlag begon, deed ik ruime ervaring op met raads-, bestuurs- en toezichthoudend werk. Dat in allerlei organisaties. Zij die (dagelijkse) leiding geven aan een organisatie kunnen behoefte hebben aan feedback en, om het zogenoemde groupsthink tegen te gaan, ook aan feedback van iemand die met respect voor de situatie en met respect voor de functionaris(sen) met een brede kijk op ‘mens en maatschappij’ op een eigen wijze kan meedenken en kan faciliteren. Ik bied een vorm van bescherming, maar niet door afscherming: ik versterk de weerbaarheid door vergroting van zelfkennis.

Voordat ik actief werd in het maatschappelijk werk heb ik tot in de doctoraalfase Nederlands recht gestudeerd. Dat maakt dat ik ook overweg kan met juridische vraagstukken.

Coaching

Als er vragen zijn bij het persoonlijk functioneren in bepaalde contexten, dan kan er behoefte zijn aan een coach. Ik coach graag managers en staffunctionarissen die verder willen komen.

Coaching stimuleert de geest.

CONTACT

Postadres:
Tiengemeten 63, 1181 CP Amstelveen.

e-mail:
contact@leendertvandemerbel.nl

Linkedin:
https://www.linkedin.com/pub/leendert-van-de-merbel/14/a97/439

Omhoog